LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Centraal in onze aanpak staat het principe van zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, of wel persoonlijke leiderschap. Ieder mens is uniek, met unieke kwaliteiten en een unieke bijdrage aan het geheel. Het benutten van de eigen kracht en het kunnen stimuleren van de kracht bij anderen zorgt voor krachtige samenwerkingsverbanden, prestaties en resultaten om trots op te zijn.

Individuele coaching
Onze coachingsaanpak wordt getypeerd door de persoon vanaf het begin te zien in samenhang met het sociale systeem waarin hij/zij acteert. Inzicht in de manier waarop iemand zijn relaties vormgeeft en onderhoudt, geeft de persoon een rijke basis voor een brede blik naar zichzelf.

Interdyne adapteert het principe van ‘ervaringsleren’: door te doen, te experimenteren en te ervaren, krijgt u zicht op uw gedragspatronen. U ervaart zowel de krachtige, stimulerende kant van uw handelen, als ook de eventuele blokkades. Vanuit vergroot inzicht krijgt u de mogelijkheid gedragspatronen te doorbreken, nieuwe paden te zien en vanuit (nieuw verworven) kracht en energie te handelen. U zit in de bestuurdersstoel en bepaalt het einddoel en de koers, uiteraard in gezonde verbinding met uw omgeving.

Enkele voorbeelden van coachingsvragen:

  • Ondersteuning bij het innemen van een nieuwe functie en/of rol waarbij de uitdagingen op persoonlijk vlak toenemen;
  • Heroriëntatie- en zingevingsvraagstukken: waar ligt mijn kracht en hoe kan ik die zo goed mogelijk benutten voor mijzelf en de ander;
  • Competentie-ontwikkeling: Het versterken en/of ontwikkelen van specifieke competenties horende bij een functie en/of rol;
  • De vraag naar het ontdekken van het meest vitaliserende loopbaanpad;
  • Werken met terugkerende spanningsvelden in relaties;
  • Leren werken met situaties waarbij emoties de overhand nemen en bepalend zijn voor het gedrag.

Training
Interdyne richt zich in haar trainingsconcepten op daadwerkelijke en langdurige impact voor zowel de deelnemer als de betrokken organisatie. Inhoudelijke speerpunten liggen op het vlak van persoonlijk leiderschap, communicatie, samenwerking en leiderschap in verandering.

In iedere training wordt gewerkt vanuit duidelijke doelstellingen welke vertaald worden naar een praktisch toepasbaar programma. Elementen die in elk programma terugkeren zijn:

  • Het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden;
  • Ervaring opdoen met het toepassen van de nieuwe inzichten in de veilige omgeving van de trainingsgroep;
  • Actief experimenteren in de dagelijkse praktijk.

Zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing vormen ook hier de basis voor leren. In de trainingen worden deelnemers hierop ook actief gestimuleerd.

Trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Bij de uitvoering van haar programma’s werkt Interdyne samen in een breed netwerk van excellente inhoudelijke professionals en organisaties (zie samenwerkingspartners).

Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt, 
is onbeduidend in vergelijking met wat in ons ligt.
En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen.

Henry David Thoreau