ORGANISATIE ONTWIKKELING

Zoals Albert Einstein lang geleden al zeer treffend opmerkte:

“We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”.

Duurzaam veranderen met écht effect op samenwerkingsrelaties en – gedrag, vraagt toch vaak meer dan een goed doordacht plan en een uitgebreide stakeholderanalyse. Juist in de implementatiefase, blijkt dat een verandering regelmatig vastloopt op de gewenste en ongewenste gewoontes in het handelen van de betrokkenen. Niet eens altijd omdat er weerstand is tegen de verandering. Vaak gewoon doordat gewoontes niet voor niets gewoontes zijn; ingesleten patronen die zeer succesvol zijn geweest voor het individu, de samenwerkingsrelaties en de resultaten van de organisatie.
Gelukkig is er wel te werken met deze patronen. Dit vraagt echter inzicht, bewustzijn en zelfsturend vermogen van de betrokkenen die zich bevinden in de kern van de verandering. Wanneer betrokkenen zich weten te gedragen als eigenaar van de verandering, wordt ineens duidelijk dat de krachtigste veranderinterventies zich aandienen in het contact tussen mensen gedurende de werkdag zelf. Daarvoor zijn geen langdurige hei-sessies nodig. Wat wel nodig is, is scherpte op ‘wat willen we wel’, een omgeving waarin ‘samen leren’ mogelijk en wenselijk is en voorbeeldgedrag van de belangrijkste betrokkenen vanuit ‘kracht én kwetsbaarheid’.

Leiderschap in Veranderen:
Interdyne begeleidt organisaties in hun proces op weg naar waardecreatie en het werkend krijgen van de organisatiebelofte. Wij doen dit door middel van op maat en in co-creatie ontwikkelde veranderkundige interventies. Impact, kwaliteit en effectiviteit zijn hierbij voor ons leidend. Wij bieden geen unieke waarheid. Wel bieden wij een andere blik op de werkelijkheid om zo nieuwe paden en andere invalshoeken te verkennen.
In onze aanpak combineren wij inzichten vanuit de sociale en organisatiepsychologie, bedrijfskunde en veranderkunde. Dit brengt ook focus in de soorten vraagstukken waar Interdyne zich samen met haar opdrachtgevers mee bezig houdt. Altijd betreffen het veranderkundige vraagstukken op het snijvlak van organisatieopgave, het sociale systeem (cultuur) en de rolneming van het individu (leiderschap). Een organisatie is in deze benadering een sociaal systeem welke in de basis is opgezet vanuit de overtuiging dat samenwerking meer tot stand brengt dan het werken als individu.