Drs. M. Arends

Maaike Arends studeerde Sociale en Organisatiepsychologie en raakte van meet af aan gefascineerd door de dynamiek die in organisaties zicht- en voelbaar is tijdens organisatieveranderingsprocessen. Juist daar waar de het ‘normale’ ineens niet meer de werkelijkheid is, dienen mogelijkheden zich aan voor groei en ontwikkeling. Beweging creëert spanning op de natuurlijke patronen van een persoon, van de groep en van de organisatie. Culturele aspecten die eerder niet waargenomen werden, omdat zij verworden waren tot gewoontepatronen (zo doen wij de dingen hier!), worden zichtbaar. Oude oplossingen lijken ineens niet meer te werken. Precies daar waar natuurlijke spanningsvelden, paradoxen en dilemma’s zich aandienen, ziet Maaike haar toegevoegde waarde. Het ondersteunen van de kernspelers in hun proces op weg naar impactvolle samenwerking ten dienste van de organisatie-ambitie en -opgave, vormt daarbij een belangrijk fundament.

In 2007 richtte zij haar bedrijf ‘Interdyne Training, Coaching en Advies’ op. Interdyne staat voor ‘de kracht van de verbinding’, wat gelijk de filosofie achter haar werkwijze weergeeft. Gebruikmakend van haar onderzoeksspecialisatie en haar jarenlange praktijkervaring in het begeleiden van organisaties in het creëren van zinvolle beweging, zit haar kracht vooral in het bewustmaken van gedragspatronen en de rol die deze patronen vervullen in een organisatiesysteem. Vervolgens weet zij mensen te inspireren om vanuit een gedragen visie en transparante doelstellingen, verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot daadwerkelijke en duurzame verandering. Thema’s die haar in deze context bijzonder intrigeren zijn (persoonlijk) leiderschap, emoties en emotioneel gedrag in verandering, effectieve communicatie en samenwerking.

Als kerndocent, trainer en coach maakt zij onderdeel uit van de faculty van TSM Business School en AOG School of Management. Tevens is zij lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie). Zij werkt voor diverse opdrachtgevers in zowel de profit als de non- profit sector.

Ik word geboeid door de zoektocht van mensen naar verbinding; verbinding met zichzelf, verbinding met hun leefomgeving. Ik geloof dat wanneer de mens ‘in verbinding’ is, deze mens in staat is tot ‘excellente prestaties’, zowel individueel als samen met anderen. Ik krijg energie van hen die trots zijn op hun eigen kracht en weten waar hun passie ligt. Mensen ook die het aandurven eerlijk te bekennen dat zij ook kanten hebben waar nog ontwikkeling mogelijk is. 

Wat zijn dan ‘excellente prestaties’?
Voor mij betekent excellent meer dan alleen bedrijfsmatig goed presteren, een goede positie, status enzovoort. Excellent bestaat voor mij zeker ook uit het vinden van voldoening. Voldoening omdat je er toe doet, omdat je bezig bent met wat jij geweldig vindt, omdat je voelt dat je iets goeds teweeg brengt.

Excellent heeft ook te maken met het vinden van de juiste balans. Een evenwicht waarbij jij je goed voelt. Het vinden van deze juiste balans is voor iedereen anders, er is geen goed of fout. Zo is een belangrijk aspect voor mij het vinden en behouden van de juiste balans tussen werk en privé. Deze balans is voor mij juist, wanneer het op een stimulerende manier inzetten van mijn professionaliteit hand in hand gaat met het genieten van ons gezin (mijn man en onze drie kinderen), familie en vrienden.

Ik heb mogen ervaren dat excellentie ontstaat daar waar mensen zelf de handschoenen aantrekken. Wanneer je zelf achter het stuur gaat zitten en jouw succes niet af laat hangen van anderen. Daarbij is het af en toe best fijn om rustig op de bijrijderstoel te zitten en te genieten van de omgeving, wetende dat ook dat een eigen keuze is.

In het stimuleren van ontwikkeling vind ik iedere dag opnieuw een bijzondere uitdaging. Voorafgaand aan een proces van excellent bezig zijn, gaat vaak een proces van ont – wikkelen. Het afgooien van de wikkels die door de jaren heen zijn aangebracht (houding, procedures, vaste manier van de dingen doen) in een omgeving die genoeg veilig is om ermee te beginnen en genoeg uitdagend om er mee door te gaan.

Mijn kracht zit in het stimuleren van de eigen denk- en doe-kracht van mensen zodat nieuwe paden zichtbaar worden. Nieuwe paden die leiden naar levenslustige mensen in levenslustige omgevingen.