Drs. M. Arends

Maaike Arends studeerde Sociale en Organisatiepsychologie en raakte van meet af aan gefascineerd door de dynamiek die in organisaties zicht- en voelbaar is tijdens organisatieveranderingsprocessen. Juist daar waar de het ‘normale’ ineens niet meer de werkelijkheid is, dienen mogelijkheden zich aan voor groei en ontwikkeling. Beweging creëert spanning op de natuurlijke patronen van een persoon, van de groep en van de organisatie. Culturele aspecten die eerder niet waargenomen werden, omdat zij verworden waren tot gewoontepatronen (zo doen wij de dingen hier!), worden zichtbaar. Oude oplossingen lijken ineens niet meer te werken. Precies daar waar natuurlijke spanningsvelden, paradoxen en dilemma’s zich aandienen, ziet Maaike haar toegevoegde waarde. Het ondersteunen van de kernspelers in hun proces op weg naar impactvolle samenwerking ten dienste van de organisatie-ambitie en -opgave, vormt daarbij een belangrijk fundament.

In 2007 richtte zij haar bedrijf ‘Interdyne Training, Coaching en Advies’ op. Interdyne staat voor ‘de kracht van de verbinding’, wat gelijk de filosofie achter haar werkwijze weergeeft. Gebruikmakend van haar onderzoeksspecialisatie en haar jarenlange praktijkervaring in het begeleiden van organisaties in het creëren van zinvolle beweging, zit haar kracht vooral in het bewustmaken van gedragspatronen en de rol die deze patronen vervullen in een organisatiesysteem. Vervolgens weet zij mensen te inspireren om vanuit een gedragen visie en transparante doelstellingen, verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot daadwerkelijke en duurzame verandering. Thema’s die haar in deze context bijzonder intrigeren zijn (persoonlijk) leiderschap, emoties en emotioneel gedrag in verandering, effectieve communicatie en samenwerking.

Als kerndocent, trainer en coach maakt zij onderdeel uit van de faculty van TSM Business School en AOG School of Management. Tevens is zij lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie). Zij werkt voor diverse opdrachtgevers in zowel de profit als de non- profit sector.