ERVARINGEN

Ing. Michiel Bruins, Interim-manager van het NOG Veiligerhuis
In onze tweedaagse met Maaike Arends zijn wij ingegaan op het aansturen van multidisciplinaire teams. Het toepassen van de juiste interventietechnieken op de goede momenten stond daarbij centraal. Het herkennen van communicatieniveaus en weerstand was een begin, maar met name de verdieping naar de drijfveren en processen hierachter was voor mij en mijn medewerkers erg waardevol. Wat ik bijzonder vind aan Maaike is dat zij binnen 5 minuten een klik had met de deelnemers en dat die deelnemers zich ook direct gehoord voelden. Dit gaf het vertrouwen en de openheid voor twee waardevolle dagen.

Dr. Carla Wijers, Associate Dean Personal Development & Research TSM Business School

In programma’s en binnen het Center for Personal Development van TSM heb ik Maaike leren kennen als een professional met een altijd aanwezige aandacht voor het individu, zowel collega’s als deelnemers in programma’s. Zij hanteert een mooi evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. Haar interventies zijn scherp en helder, met oog voor het behoud van veiligheid en vertrouwen in relaties. Gericht op het stellen van de juiste, vaak minder comfortabele vragen stimuleert zij mensen in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid bij het vinden van hun eigen weg.

Drs. Ineke Lijnema-Hoekstra, HR-adviseur projecten Apeldoorn Academie, afdeling personeelsmanagement
De kracht van Maaike zit ‘m in een combinatie van haar prettige, toegankelijke persoonlijkheid, haar oprechte interesse in mensen en haar talent om tot de essentie van een vraagstuk te komen. Daarmee legt ze een stevig fundament neer. Vervolgens helpt ze mensen verder te bouwen op dat fundament, door hen vanuit kennis en ervaring te helpen met hun persoonlijke ontwikkelpunt – en dat in relatie tot andere mensen.

Gaby de Bresser MBA, Sales & Marketing Manager Endovascular Benelux, Medtronic BV
“Leren en van elkaar leren was het motto van de netwerkbijeenkomsten die ik tijdens mijn MBA heb gevolgd. Maaike Arends zat tijdens deze “workshops” in the driversseat en zorgde vooral dat de menselijke factor voorop bleef staan. Op een zeer integere wijze was zij in staat eenieder een spiegel voor te houden en de relatie te leggen tussen gedrag, theorie en praktijk. Ik heb haar werkvormen ervaren als zeer waardevol en toepasbaar in zowel mijn privé als mijn werkomgeving. Aan het eind van mijn opleiding ben ik natuurlijk niet uitgeleerd maar kan ik voor mezelf zeker de conclusie trekken dat het een flinke bijdrage heeft geleverd in mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Ivo Matser, CEO TSM Business School
“Maaike is in staat om mensen in een leeromgeving zelf buiten hun comfortzone te laten treden. Ze heeft een scherp oog en goed gevoel voor groepsprocessen en neemt actief initiatief om mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen in hun leerproces……. dat is pas leiderschap.”

Ir. Paul F. van den Oosterkamp MBA,
Manager Process Systems Engineering, Energy Research Centre of the Netherlands
“Ik heb Maaike Arends leren kennnen als coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling tijdens de TSM E-MBA opleiding. Maaike is iemand met een sterke betrokkenheid, in staat om heel goed te luisteren, te inspireren en dit te koppelen aan gevoel voor humor en een aanstekelijke lach. Heeft op deze wijze voor mij veel nieuwe inzichten opgeleverd op mijn eigen gedrag en -functioneren.”

Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, voormalig decaan van TSM Business School,
Lid van Kessels & Smit The Learning Company

“Maaike Arends heeft als programmamanager de regie op een heldere manier in handen. Ieders inbreng doet er toe zonder de gezamenlijke doelen uit het oog te verliezen. Het is inspirerend om met haar te werken aan onconventionele werkvormen. Als co-trainer voel ik me helemaal op mijn gemak bij haar. Zij creëert een prettige werksfeer, waardoor de deelnemers zich snel in het programma thuis voelen. Spannende momenten, die zich altijd voordoen in een intensieve leergroep, zijn bij Maaike in goede handen. De deelnemers waarderen haar interventies waaruit respect blijkt, terwijl zij moeilijke situaties niet uit de weg gaat. Haar persoonlijke benadering nodigt uit tot reflectie en zet aan tot veilig oefenen met een nieuw repertoire. Maaike is een fantastische collega om mee samen te werken.”

Drs. Claire Vlug MBA, Regiodirecteur, Bureau Jeugdzorg
“Maaike verstaat de kunst de juiste vragen te stellen en te observeren om vervolgens helderende feedback te geven waardoor ik behoorlijk aan het denken werd gezet en tot bepaalde inzichten ben gekomen.
Zij weet in haar coaching setting een veilige leeromgeving te creëren, die niet vrijblijvend is. Daarnaast wist zij mij te inspireren met haar vele werkvormen. Maaike’s coaching heeft ertoe bijgedragen dat ik weer een stukje wijzer ben geworden.”

Dr. Pim Paffen, voormalig Director Personal Development & Leadership van TSM Business School, sociaal en organisatiepsycholoog, eigenaar van het Competence Development Center
“Met Maaike Arends werk ik al meer dan 10 jaar samen in allerlei MD programma’s voor het middenkader van technologische bedrijven, gemeentelijke overheden en de gezondheidszorg. Maaike verzorgt daarin de trainingen op het gebied van samenwerken in teams, communicatie en leidinggeven en is ze de coach en intervisiebegeleider. Die breedte maakt haar multi-inzetbaar en haar trainingen van hoog niveau. De grootste kracht van haar is evenwel dat ze altijd iets achter laat bij mensen. Dit komt door haar grote betrokkenheid bij de groep en ieder individu afzonderlijk. Het is die X-factor, die authentieke drijfveer mensen te willen helpen groeien en ontwikkelen, wat haar tot een van de beste trainers maakt.”

Anoniem
“Op basis van een intake-gesprek stelt Maaike een plan van aanpak voor: de te doorlopen stappen, werkafspraken en een tijdspad. De doorlopen stappen bleken een consistent geheel te zijn en een goede opbouw in zich hebben. Maaike stelt, in een ontspannen sfeer, de goede vragen die je dwingen over je gedrag maar ook je motivatie na te denken. Ook de vragen die als huiswerk meegegeven worden zijn een goede input voor de volgende sessie. Maaike reageert goed op de dingen die je inbrengt en toont flexibiliteit als het op dat moment niet helemaal in de agenda van het gesprek past. Het coachingstraject met Maaike heeft bij mij een veranderingsproces in gang gezet die door zelfwerkzaamheid gecontinueerd kan worden mede door de goede (literatuur)suggesties die in het afsluitende gesprek aan de orde kwamen. Door de professionaliteit, de flexibiliteit maar ook de humor tijdens de gesprekken was het werken met Maaike voor mij een succes en voor een ieder een aanrader.”