HOME

OVER ONS
- Drs. Maaike Arends
- Filosofie en werkwijze
- Samenwerkingspartners

DIENSTVERLENING
- Training
- Coaching
- Advies

ERVARINGEN

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009-2012 Interdyne

INTERDYNE TRAINING, COACHING & ADVIES

DIENSTVERLENING

COACHING
Individuele coaching
Centraal in de coachingsaanpak staat het principe van
zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, of wel persoonlijke leiderschap. Ieder mens is uniek, met unieke kwaliteiten en een unieke bijdrage aan het geheel. Het benutten van de eigen
kracht en het kunnen stimuleren van de kracht bij anderen
zorgt voor mooie samenwerkingsverbanden, prestaties en resultaten om trots op te zijn. Individuele coaching kan dit
proces versnellen door de persoon te helpen bij het opsporen
en inzetten van zijn kerncompetenties en kwaliteiten. Enkele voorbeelden van coachingssituaties vanuit deze invalshoek in
mijn praktijk:

 • Iemand gaat een nieuwe functie en/of rol bekleden waarbij de uitdagingen op persoonlijk vlak toenemen;
 • Heroriëntatie- en zingevingsvraagstukken: waar ligt mijn kracht en hoe kan ik die zo goed mogelijk benutten voor mijzelf en de ander;
 • Competentie-ontwikkeling: Het versterken en/of ontwikkelen van specifieke competenties horende bij een functie en/of rol;
 • De vraag naar het ontdekken van de meest vitaliserende loopbaanpad.

Ieder mens is in staat zijn eigen keuzes te maken en voelbare blokkades te doorbreken. Echter, wie kent er niet de momenten waarin je het gevoel hebt vast te zitten in steeds maar dezelfde gedachtegang waardoor je niet meer tot actie komt. Of de momenten waarin de omgeving ineens lijkt te bepalen hoe jouw leven eruit moet zien en hoe jij hierin moet acteren. In dit soort situaties kan coaching helpen patronen te doorbreken, nieuwe manieren van kijken te zien en te handelen vanuit nieuw verworven kracht en energie. Enkele voorbeelden van dit type coachingsvragen:

 • Overspannenheids- vermoeidheidsklachten in het werk;
 • Gevoel van demotivatie en geen helder perspectief voor de toekomst zien;
 • Vastgelopen conflictsituaties en relaties;
 • Terugkerende situaties waarbij het gevoel overheerst dat de emoties de overhand nemen en bepalend zijn voor het gedrag.

Onze coachingsaanpak wordt getypeerd door de persoon vanaf het begin te zien in samenhang met het sociale systeem waarin hij/zij acteert. Inzicht in de manier waarop iemand zijn relaties vormgeeft en onderhoudt, geeft de persoon een rijke basis voor een brede blik naar zichzelf. Interdyne adapteert daarbij het principe van ‘ervaringsleren’; door te doen, te experimenteren en te ervaren, worden nieuwe paden zichtbaar en bewandelbaar. U zit in de bestuurdersstoel en bepaalt het einddoel en de koers, uiteraard in gezonde verbinding met uw omgeving.

Groepscoaching
Interdyne begeleidt ook groepen richting excellente samenwerking en excellente, gezamenlijk gedragen resultaten. Samenwerking waarbij het optimaal benutten van elkaars sterkten centraal staat. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • Een managementteam dat wel samen werkt, maar niet samenwerkt. Voelbare spanningen die niet uitgesproken worden, vastgeroeste denkpatronen waardoor innovatie en verbetering niet tot stand komt, vergaderingen die demotiveren, sluimerende meningsverschillen etc.;
 • Versnellen van het proces van teamvorming, denk hierbij aan de opstart van nieuwe projectteams als ook het ontstaan van nieuwe groepsstructuren door toe- of uittreden van personen;
 • Het begeleiden van intervisiegroepen, waarbij de kracht van de groep ingezet wordt om het individuele leren te versnellen.